1. Facilitarea accesului unui numar de 270 prescolari si elevi din ciclul primar, gimnazial si secundar superior din Regiunea de dezvoltare Nord-Est ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, la pachetul integrat de servicii de suport educational, servicii psiho-sociale de sprijin, actiuni suport pentru stimularea participarii la servicii educationale.
  2. Facilitarea accesului unui numar de 270 reprezentanti ai prescolarilor si elevilor din ciclul primar, gimnazial si secundar superior din Regiunea de dezvoltare Nord-Est ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate, la servicii de educatie parentala si de consiliere sociala.
  3. Dezvoltarea cadrului general de informare, constientizare si actiune la nivelul regiunii Nord-Est in vederea solutionarii problemelor ce privesc copiii cu parinti plecati in strainatate.