Măsuri de sprijin pentru COPII ȘI ELEVI

Pentru copii preșcolari (3-5 ani)

 • Ateliere de dezvoltare a abilităților de comunicare și limbaj
 • Ateliere de dezvoltare a abilităților sociale asociate cu învățarea
 • Ateliere de dezvoltare a abilităților emoționale și sociale inter-personale
 • Dezvoltarea capacității de ascultare si înțelegere
 • Participarea la experiențe cu cartea
 • Conștientizarea mesajului vorbit/scris
 • Dezvoltarea abilităților de interacțiune cu adulții și cu copiii de vârstă apropiată
 • Acceptarea și respectarea diversității
 • Dezvoltarea controlului emoțional
 • Dezvoltarea expresivității emoționale
 • Dezvoltarea comportamentelor prosociale

Pentru elevi din învățământul primar (6-10 ani) și gimnazial (11-14 ani)

Programe de tip ”Școală după școală”

 • educație remedială;
 • activități practic-aplicative;
 • încurajarea lecturii independente;
 • dezvoltare personală / autocunoaștere;
 • activități recreative și de socializare;
 • ateliere tematice: dezvoltare durabilă, reciclare, egalitate de șanse, nondiscriminare, interculturalitate;
 • hrană

Consiliere vocațională

 • autocunoaștere și întocmirea profilului vocațional (interese, abilități, personalitate, valori);
 • cunoașterea rețelei școlare, a ocupațiilor și a lumii profesionale;
 • identificarea alternativelor pentru traseul educațional și ocupațiile potrivite;
 • orientare profesională.

Consiliere socială

 • intervenții personalizate pentru soluționarea problemelor cu care se confrunta, susținere psihoemoțională si optimizarea motivației pentru învățare

Pentru elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani)

Sprijin educational intensiv – activități complementare activităților didactice la materiile de bază (limba română și matematică).

Consiliere socială

 • intervenții personalizate pentru soluționarea problemelor cu care se confrunta, susținere psihoemoțională si optimizarea motivației pentru învățare

Consiliere vocațională

 • autocunoaștere și întocmirea profilului vocațional (interese, abilități, personalitate, valori);
 • cunoașterea rețelei școlare, a ocupațiilor și a lumii profesionale;
 • identificarea alternativelor pentru traseul educațional și ocupațiile potrivite;
 • orientare profesională;
 • realizarea portofoliului personal;
 • elaborarea planului de carieră.

Toți cei 270 de copii și elevi vor beneficia de sprijin material constând în pachete de rechizite și materiale educaționale.

Măsuri de sprijin pentru PĂRINȚI / TUTORI / PERSOANE

care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate

Educație parentală – sesiuni ”Școala părinților”

 • înțelegerea nevoilor copiilor;
 • comunicarea eficientă cu copilul;
 • despre reguli și limite;
 • disciplinarea pozitivă;
 • cunoașterea semnelor unei posibile situații de abuz;
 • optimizarea relației părinte-copil;

Consiliere socială

 • informații privind drepturile și obligațiile părinților;
 • sprijin pentru identificarea și soluționarea problemelor cu care se confruntă; informare privind procedura delegării temporare a autorității părintești.

Măsuri de sprijin pentru COMUNITĂȚILE LOCALE

 • Creșterea capacității de identificare, protecție și monitorizare a copiilor cu părinți plecați în străinătate
 • Întărirea colaborării între instituții publice și private relevante pentru soluționarea problemelor copiilor cu părinți plecați în străinătate
 • 5 parteneriate încheiate cu actori sociali de la nivelul comunităților locale: școli, autorități și instituții publice locale, mediul de afaceri, ONG-uri și comunitate;
 • Constituirea de grupuri consultative la nivel local;
 • Elaborarea unei strategii locale de mobilizare și intervenție pentru identificarea, protecția și monitorizarea copiilor cu părinți plecați în străinătate;
 • 1 campanie regională de informare și conștientizare privind problematica copiilor cu părinți plecați în străinătate adresată părinților, specialiștilor și publicului larg;
 • 1 rețea de voluntari implicată în derularea campaniei regionale de informare și conștientizare

PLATFORMĂ DIGITALĂ

Desfășurarea activităților proiectului va fi sprijinită de dezvoltarea unei platforme online cu secțiuni și funcționalități adaptate serviciilor oferite.

Platforma va fi și un spațiu de resurse de învățare pentru membrii grupurilor țintă.