270 preșcolari și elevi

din Regiunea de dezvoltare Nord-Est ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate:

 • 60 preșcolari (3-5 ani);
 • 70 elevi din învățământul primar (6-10 ani);
 • 70 elevi din învățământul gimnazial (11-14 ani);
 • 70 elevi din învățământul secundar superior (14-16 ani);

Din care:

 • 30 copii / elevi romi
 • 44 copii / elevi din mediul rural

270 Părinți/tutori/persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate.

Membrii grupului țintă sunt persoane cu domiciliul în unul din județele regiunii Nord – Est (Bacău, Botoțani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui), din mediul urban și rural.

Regiunea Nord-Est,

județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

Condiții de eligibilitate a grupului țintă

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă format din “preșcolari” și “elevi” trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Vârsta:
  • 3-5 ani (pentru preșcolari)
  • 6-11 ani (pentru învățământul primar)
  • 12-14 ani (pentru învățământul gimnazial)
  • 14 – 16 ani (pentru învățământul secundar superior)
 • Sunt elevi în învățământul primar sau elevi în învățământul gimnazial sau elevi în învățământul secundar superior;
 • Au domiciliul sau reședința în regiunea Nord-Est;
 • La intrarea în proiect, cel puțin unul din părinți este plecat din țară de cel puțin 6 luni.

Nu pot face parte din grupul țintă al proiectului preșcolarii și elevii din grupul țintă al proiectelor finanțate în apelul “Școala pentru toți” (AP 6), respectiv în apelurile din cadrul AP 4 – PI 9.ii (OS 4.1 și OS 4.2), AP 5 – PI 9.vi (OS 5.1 și OS 5.2).

Pentru a fi eligibile, persoanele din grupul țintă format din “părinți / tutori / persoane care au în grijă copilul cu părinți plecați la muncă în străinătate” trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Au domiciliul sau reședința în regiunea Nord-Est;
 • La intrarea în proiect au în grijă un copil inclus în grupul țintă al proiectului.

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII ÎN GRUPUL TINTĂ

Pentru membrii grupului țintă „preșcolari” și “elevi”, pachetul de documente necesar înscrierii în grupul țintă va conține obligatoriu:

 • Certificat de naștere (copie „conform cu originalul”);
 • Carte de identitate, dacă este cazul (copie „conform cu originalul”);
 • Adeverință emisă de unitatea de învățământ, din care să reiasă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate de învățământ (doar pentru elevi);
 • Ancheta socială care atestă faptul că copilul are un parinte plecat în străinătate (original);
 • Declarația pe propria răspundere a persoanei care are în grijă copilul, din care să rezulte că parintele este plecat în străinătate de cel puțin 6 luni precum și faptul că este responsabil de îngrijirea copilului;
 • Carte de identitate a părintelui / tutorelui / persoanei care are în grijă copilul (copie „conform cu originalul”);
 • Formular de înregistrare individuală a grupului țintă semnat de părintele / tutorele / persoana care are în grijă copilul (original);
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări (original);
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (original).

Pentru membrii grupului țintă “părinți / tutori / persoane care au în grijă copilul cu părinți plecati la muncă în străinătate”, pachetul de documente necesar înscrierii în grupul țintă va conține obligatoriu:

 • Carte de identitate (copie „conform cu originalul”);
 • Document studii absolvite (copie „conform cu originalul”);
 • Ancheta socială care atestă faptul că are în îngrijire un copil cu părinți plecați în străinătate de cel puțin 6 luni (original);
 • Declarația pe propria răspundere a persoanei care are în grijă copilul din care să rezulte că părintele este plecat în străinătate de cel puțin 6 luni precum și faptul că este responsabil de îngrijirea copilului înscris în grupul țintă;
 • Formular de înregistrare individuală a grupului țintă (original);
 • Declarație privind evitarea dublei finanțări (original);
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (original).

Selecția grupului țintă are la baza regula „primul venit, primul servit”, cu condiția respectării criteriilor de eligibilitate.