„SPRIJIN în 3 pași – educație, consiliere, acțiuni suport
în regiunea Nord-Est!”

POCU/784/6/24/139548

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa Prioritara nr. 6 – Educație și competențe

 

Perioada de implementare: 24.05.2021 – 23.12.2023

Valoarea totală a proiectului: 4.595.198,43 lei

Valoarea cofinanțării UE: 3.905.918,67 lei

 Acțiuni de sprijin pentru stimularea participării la educație a copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.

Regiunea Nord-Est,

județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui

Vezi care sunt criteriile de selecție a grupului țintă.